Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Λαϊκιζμός


Η λατρεία της σκυλίτσας Λάϊκα μπορεί να ονομαστεί και Λαϊκιζμός. Μια αναμφισβήτητα δημοφιλής λέξη που είναι στο στόμα των περισσότερων δημοσιολογούντων με μια τελείως διαφορετική σημασία. Ο Αντώνης και η Όλγα αν και πολέμιοι του populism δεν δίστασαν να τραγουδίσουν για τη σκυλίτσα Λάϊκα...