Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Existentia Virae on BokontepByteBeatMachine

Existentia Virae tried out BokontepByteBeatMachine. Here's the verdict: https://existentiavirae.wordpress.com/2018/05/13/bytebeat-manifesto/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου